Wizyta w muzeum w Łambinowicach online

             Klasa III TGW uczestniczyła 24 lutego 2021 r. w zajęciach zorganizowanych przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Zajęcia online poprowadziła pani Monika Sobczak, ich tematem było ,,Tylko w marzeniach człowiek jest naprawdę wolny”.  Ze względu na czas epidemii skorzystaliśmy z tej formy zajęć wzbogacając i poszerzając naszą wiedzę o wydarzeniach z czasu II wojny światowej.

          Warsztaty poświęcone były pojęciu wolności podczas wojny oraz we współczesnym świecie, jak o tą wolność zabiegano w trudnym czasie zniewolenia, ale i jak dzisiaj człowiek może być pozbawiony jednego z podstawowych praw. Na warsztatach poznaliśmy nie tylko życie codzienne w obozach, ale i przeżycia, stany emocjonalne żołnierzy, którzy tam przebywali.